کسب و کارهای نوپا (استارتاپها) در ابتدای کار خود با شرایط عدم قطعیت فراوان روبرو هستند. آنها نمی دانند که دقیقا چه مشتریان احتمالی آنها چه محصولاتی با چه مشخصاتی می خواهند.

این شرایط عدم قطعیت موجب می شود که کارآفرینان نتوانند در خصوص چگونگی سازماندهی شرکت تصمیمات دقیقی بگیرند. تصمیم در اینکه چه کسی بیشترین مشارکت را در محصول نهایی خواهد داشت و اینکه کنترل تصمیمات و میزان سهم الشرکه و نحوه توزیع سود چطور باید باشد.

در این ویدئو با بهره گیری از مفهوم سازی دو دانشمند حوزه کارآفرینی، چند مدل برای سازماندهی کسب و کارهای نوپا در شرایط عدم قطعیت پیشنهاد شده است.

 

نظرتان را بگویید